วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยความยินดียิ่ง


 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

ดร. อธิป  ศรีบรรเทา


รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ