วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยความยินดียิ่ง


 

แบบฟอร์ม/บันทึกข้อความ/เอกสาร Download

ลำดับที่ เรื่อง เอกสาร Download
1  แบบฟอร์มรายงานผล สผ.2 ดาวน์โหลด.doc
 2   แบบฟอร์มรายงานผล สผ.3  ดาวน์โหลด.doc