ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม

<<คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>