>>  ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) 
 และระดับปริญญาตรี(ทล.บ.)   <<ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่>> 

 

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔   กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    เปิดให้บริการ ตรวจค้นหาเชื้อ โควิด ๑๙  ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๑,๕๐๐ ราย โดย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี RT-PCR   ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 นโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

       ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔   นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย  เรียนอุ่นใจ  ต้อนรับเปิดเทอม โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   คณะบุคลากรทางการแพทย์  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   รับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-๑๙   ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.  ปวส. และ ปริญญาตรี   ระหว่างวันที่  ๘  และ   ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔    ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี  [ภาพถ่ายชุดที่ 1]   [ภาพถ่ายชุดที่ 2]
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

      วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  จัดทำโครงการ Fix It Center (ศูนถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โวรัส โคโรนา โควิด-๑๙ มอบถุงยังชีพ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์การเกษตร  และยานยนต์  ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔  (วันเสาร์ - อาทิตย์)  ณ  เทศบาลตำบลหลุบ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์