ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  เรื่องขายทอดตลาด  กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔  <คลิกที่นี่>  


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบพิเศษ (โควตา) และระบบปกติ สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่แผนกวิชา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปี 2566 โดยมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ยกย่อง เชิดชู กตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนนักศึกษา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตามนโยบายของวิทยาลัย   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดลงทะเบียนหมอพร้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 คน เพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการและเเสดงตัวตนผ่านทางดิจิทัล "หมอพร้อม" ตามหลักของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่่วนบุคคล (PDPA) ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส. มอบหมายให้ นายกฤษดา สุนทร รองผู้อำนวยการ วท.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.

หมวดหมู่รอง