ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเป็นโครงการฯ พร้อมกับคณะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห-ไผ่ทอง) ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย 
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 
 

                เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ อศจ.กาฬสินธุ์ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา คณะผู้บริหาร คณะครู และสถานประกอบการที่รวมในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายอนิรุทธ์ จันทมูล ผู้กล่าวรายงานดำเนินโครงการฯ ซึ่งรับเกียรติ นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา ทีมผู้เข้าร่วมประกวดโครงการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 มอบรางวัลให้กับแผนกวิชา ทีมเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ และ ทีมไดัรางวัล ทั้งหมด จำนวน 6 ทีม ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงค์ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี พลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

หมวดหมู่รอง