ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

      วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  จัดทำโครงการ Fix It Center (ศูนถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โวรัส โคโรนา โควิด-๑๙ มอบถุงยังชีพ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์การเกษตร  และยานยนต์  ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔  (วันเสาร์ - อาทิตย์)  ณ  เทศบาลตำบลหลุบ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์