ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔   กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    เปิดให้บริการ ตรวจค้นหาเชื้อ โควิด ๑๙  ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๑,๕๐๐ ราย โดย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี RT-PCR   ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์