วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้วยความยินดียิ่ง


 

ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  เรื่องขายทอดตลาด  กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔  <คลิกที่นี่>  


 

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานคณะกรรมการ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินฯ   เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ๘๔  พรรษา มหหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     >>  ดูภาพถ่าย
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์