ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานคณะกรรมการ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินฯ   เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ๘๔  พรรษา มหหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     >>  ดูภาพถ่าย
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์