กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงค์ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็น ข้าราชการที่ดี พลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์