กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา ทีมผู้เข้าร่วมประกวดโครงการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 มอบรางวัลให้กับแผนกวิชา ทีมเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ และ ทีมไดัรางวัล ทั้งหมด จำนวน 6 ทีม ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์