กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

           เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายทรงพล    ใจกริ่ม   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ครูเกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า   โดยคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี    >> ดูภาพถ่าย    (ชุดที่ 1)    (ชุดที่ 2)    (ชุดที่  3)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์