ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

           เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายทรงพล    ใจกริ่ม   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ครูเกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า   โดยคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี    >> ดูภาพถ่าย    (ชุดที่ 1)    (ชุดที่ 2)    (ชุดที่  3)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์