กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

 

โครงการ MOU กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษากับเทคนิคแรงงานซานตง(จีน) สาขาประเทศไทย

    
             เมื่อวันที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗   นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีเปิด โครงการตกลง(MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศีกษา และเทคนิคแรงงาน ซานตง (ประเทศจีน) สาขาประเทศไทย  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย - จีน เข้าสู่ระบบอาเซียน  ณ  โรงเรียนสอนภาษาโอวหยางขอนแก่น ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW