กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 


แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

มอบรถยนต์ท่องเที่่ยวเชิงเกษตร บ้านบึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 
       

           เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  โดย นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  มอบหมายให้  นายชนะ  สีพะนามน้อย  รองผู้อำนวยการ  และนายวชิรสวัสดิ์  นูพิมพ์  หัวหน้าแผนกวิชายนต์พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์  ร่วมพิธีมอบรถทีศนศึกษาเชิงเกษตรกร ในโครงการยกระดับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สร้างรถท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร ในหมุ่บ้านบึงวิชัย  ตำบลบึงวิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี นายนิรันดร์  ทองวิชัย  ผู้ใหญ่บ้านเป็นผุ้รับมอบ

 
 
 
          เพื่อนำไปใช้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรในชุมชน  สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง
 
   
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW