กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
 
 
        เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 
           
               พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมกับแสดงความยินดีให้กับบุตรหลาย   ณ   ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

     
     
     
     
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW