กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

คณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินสถานศึกษานักเรียนนักศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ เขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด7

 

 

     
       เมื่อวันที่  ๗ -๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมกับคณผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นอนุกรรมการ ประเมิน สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ระดับ เขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด  ๗ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

 

 

 
          โดยคณะผู้ประเมินเยี่ยมชมการประเมินสถานศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แต่ละสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ แก่คณะอนุกรรมการการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ระดับ เขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด  ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
#เรียนดีมีความสุข
#การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

 
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW