กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
มอบชุดหัวลากวีลแชร์ไฟฟ้า เพื่อผู้พิการหรือผู้สูงอายุ แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

 

          เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๗  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย  ดร.ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์  หัวหน้างานอาชีวบัณฑิต  และนายสุนทร  ดวงแก้ว  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  พร้อมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ร่วมพิธีมอบชุดหัวลากวีลแชร์ไฟฟ้า  เพื่อพิการหรือผุ้สูงอายุ  ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 
 

 
           โดยมี  นายแพทย์วรเดช  พึงประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ  เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยคณะผุ้บริหาร  แพทร์  พยาบาล  บุคลากรทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  รับชุดหัวลากวีลแชร์ไฟฟ้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางขาหรือผุ้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นวีแชร์ได้สะดวกมากขึ้น  สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่

 
   
 
  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW