กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี


 
      เมื่อวันพุธที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   พร้อมด้วย เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องด้วยมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ณ   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

         ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แห่งที่ ๒๖ ของประเทศ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัย และบริการด้านวิชาการ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW