ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  เรื่องขายทอดตลาด  กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔  <คลิกที่นี่>  


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบพิเศษ (โควตา) และระบบปกติ สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่แผนกวิชา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 เมื่อวันที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๖๕  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีวางศิลาฤทษ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยได้รับเกียรติ นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้   [ภาพถ่ายชุดที่ ๑  [ภาพถ่ายชุดที่ ๒]  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

     เมื่อวันที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๕  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดย นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๓  ปวส.๒  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   [ภาพถ่ายชุดที่ ๑]   [ภาพถ่ายชุดที่ ๒]   [ภาพถ่ายชุดที่ ๓]
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔   กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    เปิดให้บริการ ตรวจค้นหาเชื้อ โควิด ๑๙  ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๑,๕๐๐ ราย โดย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี RT-PCR   ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 นโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

หมวดหมู่รอง