ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธู์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (อศจ.) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อประชุมรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะบุคลาการชาวอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทาง วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์) ประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการการอาชีพกาฬสินธุ์ และประธานบริหาร คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อศจ.กาฬสินธุ์) พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.

  เมื่อวันที่ ๕-๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เลื่่อนเป็นวิทยฐานะ   สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานชำนาญการพิเศษ  ได้แก่  นางสาวปรัชญา  คนธขจร  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร   

      เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวบ้านในสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน ไร่นาแปลงเกษตรของชาวบ้าน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำเข้าท่วม    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

หมวดหมู่รอง