ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

     เมื่อวันที่ ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๕  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดย นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ๓  ปวส.๒  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   [ภาพถ่ายชุดที่ ๑]   [ภาพถ่ายชุดที่ ๒]   [ภาพถ่ายชุดที่ ๓]
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔   กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    เปิดให้บริการ ตรวจค้นหาเชื้อ โควิด ๑๙  ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๑,๕๐๐ ราย โดย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธี RT-PCR   ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 นโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์     >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

       ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔   นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย  เรียนอุ่นใจ  ต้อนรับเปิดเทอม โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   คณะบุคลากรทางการแพทย์  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   รับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-๑๙   ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.  ปวส. และ ปริญญาตรี   ระหว่างวันที่  ๘  และ   ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔    ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี  [ภาพถ่ายชุดที่ 1]   [ภาพถ่ายชุดที่ 2]
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

หมวดหมู่รอง