ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสมภาร มีอุเทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)" ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมี นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศบาลตําบลบึงวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งเป็นการบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนสร้าง อบรม ต่อยอด และการสร้างอาชีพใหม่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

      เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสถาปนา” โดยได้รับเกียรติ นายชาญยุทธ โคตะนนท์ อดีตผู้อำนวยการ วท.กส. ประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีทำบุญตักบาตร พระพิกษุสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ สักการะ พระวิษณุกรรม โครงการ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๗๑ ปี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม  ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

  

    เมื่อวันที่่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เมืองกาฬสินธุ์  สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และสนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับความร่วมมือการจัดการศึกษา พัฒนาอาชีพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ  ชัยวัฒน์  นายอำเภอเมื่องกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ซึ่งมี  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี  >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ อศจ.กาฬสินธุ์ ตำแหน่่งผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับทีม KTC DINO Robot นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุุ์ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

หมวดหมู่รอง