ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดต้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป : ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติในวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธู์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (Download)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์