กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ห้องพัก ณ ตึกการโรงแรมและการท่องเที่ยว

YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
 

 

“มหกรรมอาชีวศึกษา” การประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

     
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมอาชีวศึกษา” การประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดแสดง แข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมฯ มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ อศจ.กาฬสินธุ์ ตำแหน่่งผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับทีม KTC DINO Robot นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุุ์ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเป็นโครงการฯ พร้อมกับคณะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห-ไผ่ทอง) ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย 
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
 
 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๓๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

     
      เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นำโดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพกาฬสินธุ์ ผู้กล่าวรายงาน

       พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการเฉลิมพระเกียติ ๘๔ พรรษามหาราชินี
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW

 

      เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวบ้านในสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน ไร่นาแปลงเกษตรของชาวบ้าน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำเข้าท่วม    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์