ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

      เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวบ้านในสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน ไร่นาแปลงเกษตรของชาวบ้าน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำเข้าท่วม    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์