ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทาง วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์) ประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการการอาชีพกาฬสินธุ์ และประธานบริหาร คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อศจ.กาฬสินธุ์) พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.