กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมทาง วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์) ประธานในพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการการอาชีพกาฬสินธุ์ และประธานบริหาร คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อศจ.กาฬสินธุ์) พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.