ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  เรื่องขายทอดตลาด  กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔  <คลิกที่นี่>  


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบพิเศษ (โควตา) และระบบปกติ สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่แผนกวิชา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

  เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันดำเนินโครงการอาชีวะ ข่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖  โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ช่่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็นแก่ประชาชนผู้ที่เดินทาง  ณ  บริเวณจุดพักรถ ปั้ม ปตท.โนนตาล จังหวัดกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.