กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ อศจ.กาฬสินธุ์ ตำแหน่่งผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับทีม KTC DINO Robot นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุุ์ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์