ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

       เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ อศจ.กาฬสินธุ์ ตำแหน่่งผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับทีม KTC DINO Robot นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุุ์ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์