กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๓๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

     
      เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นำโดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพกาฬสินธุ์ ผู้กล่าวรายงาน

       พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการเฉลิมพระเกียติ ๘๔ พรรษามหาราชินี
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW