จดหมายข่าว KTCNEW

กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (Download)

 

 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์