กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

      เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวบ้านในสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือน ไร่นาแปลงเกษตรของชาวบ้าน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยชาวบ้านวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำเข้าท่วม    >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์