จดหมายข่าว KTCNEW

กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
 

 

  เมื่อวันที่ ๕-๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เลื่่อนเป็นวิทยฐานะ   สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานชำนาญการพิเศษ  ได้แก่  นางสาวปรัชญา  คนธขจร  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร