จดหมายข่าว KTCNEW

กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
 

 

     เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสรฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายอธิป ศรีบรรเทา รองผู้อำนวยการ วท.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ , ปวส.๑ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.