จดหมายข่าว KTCNEW

กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
 

 


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน
"วันนวมินทรมหาราช" ๒๕๖๖

              เมื่อวันที่่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม "วันนวมินทรมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ครบ ๗ ปี ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 

ร่วมพิธีกิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช”