กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

 

ประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

        เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์    มอบหมายให้  นายจักรกฤษณ์  พูนดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เป็นตัวแทนกล่่าวต้อนรับ    นายสำเริง  ม่วงสั่งข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   ประธานในพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"    งานประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ณ  ลานโอมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 

 

         โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (อศจ.) ด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

 

     
   
   
   
     
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW