กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix It Center

ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗


Fix It Center วท.กส. ๒๕๖๖ ปั้มน้ำมันPTT บ้านหลุบ
         เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix It Center ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗   ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สถานีบริการ หจก.เอสเอ็นเค ปิโตรเลียม (ปตท.กมลาไสย-กาฬสินธุ์) โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน จำนวน ๑๐๑ ศูนย์บริการทั่วประเทศ ผ่านระบบ Online
 
 
    
         ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ระดมนักเรียน นักศึกษา อาชีวะจิตอาสา และครูอาจารย์ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาบริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรีให้แก่ประชาชน ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ด้านวิชาชีพมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรม Fix It Center สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง สร้างให้เด็กนักเรียนอาชีวศึกษามีจิตอาสา ทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริง
 


   
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW