กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

       
         เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้รับเกียรติจาก นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

        โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สอจ.กาฬสินธุ์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย(ATP) บริษัทโปทีม บิลเดอร์ จำกัด และบริษัท ตรีสกุล จำกัด ณ ห้องประชุมอาคารบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรม


 
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW