กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเป็นโครงการฯ พร้อมกับคณะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห-ไผ่ทอง) ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย 
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์