ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์ถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเป็นโครงการฯ พร้อมกับคณะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห-ไผ่ทอง) ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย 
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์