กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

 เปิดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

ประจำปี ๒๕๖๗

       
            เมื่อวันที่ ๓  มกราคม ๒๕๖๗  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดห้องเรียนภาษาต่างประเทศ  โดย นายสนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเยี่ยมสมห้องเรียนภาษาต่างประเทศ อทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชม  โดยห้องเรียนภาษาต่างประเทศ แบ่งออก 2 ห้องเรียน ได้แก่  ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น  และห้องเรียนภาษาอังกฤษ

 


       เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกทักษาการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องตามนโยบายพัฒนาอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วนพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษา เพื่อการศึกษา และการทำงาน (Language Skills) ประจำปี ๒๕๖๗  ณ ห้องอาคารบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 

   
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW