กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม "วันครู"

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

   

       เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นำโดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู บุคลากร จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม "งานวันครู สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๗   ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 

 

       

             โดยมี ดร.วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี  และเป็นตัวแทนอ่านสารน์นายกรัฐมนตรี ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทางสงฆ์ บูชาบูรพาจารย์ ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจำการ นายดำรงค์เดช สุริยา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม นำกล่าวคำสวดคำฉันท์ ตัวแทนครูอาวุโสในประจำการ นายจักรกฤษณ์ พูนดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งนำนำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นสัญญาในการประกอบวิชาชีพ รับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ พร้อมกับ    มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW