เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม "เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี น้ำคือชีวิต โลหิตคือความอยู่รอด" เพื่อรับบริจาคโลหิตจาก นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง ๑๓ สถานศึกษา ให้ครบ ๘๔๐ ยูนิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล มาเป็นประธานในพิธี ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์