ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปี 2566 โดยมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ยกย่อง เชิดชู กตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนนักศึกษา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตามนโยบายของวิทยาลัย   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (Download)
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดลงทะเบียนหมอพร้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 คน เพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการและเเสดงตัวตนผ่านทางดิจิทัล "หมอพร้อม" ตามหลักของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่่วนบุคคล (PDPA) ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
 
 
 
 
 

หมวดหมู่รอง