กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดลงทะเบียนหมอพร้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,000 คน เพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการและเเสดงตัวตนผ่านทางดิจิทัล "หมอพร้อม" ตามหลักของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่่วนบุคคล (PDPA) ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.