ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

      เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสถาปนา” โดยได้รับเกียรติ นายชาญยุทธ โคตะนนท์ อดีตผู้อำนวยการ วท.กส. ประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีทำบุญตักบาตร พระพิกษุสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ สักการะ พระวิษณุกรรม โครงการ อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๗๑ ปี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม  ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์